Dr. Aurelija Peckienė

Gyvenimo aprašymas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Kvalifikacijos atestatas

Daktaro diplomas

Įsakymas dėl įrašymo į LR teismo ekspertų sąrašą

Aurelijos Peckienės mokslinių publikacijų ir leidinių sąrašas

Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose

Mitkus, S.; Sekonaitė, A. 2011. Liability of construction participants for delays, Business, management and education 9(1): 140–156. ISSN 2029-7491.

Komarovska, A.; Ustinovičius, L.; Peckienė, A. 2015. The multicriteria assessment of the spatial planning process: the aspect of investment, Journal of Civil Engineering and Management 21(8): 1070-1084. ISSN 1392-3730 / eISSN 1822-3605. http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2015.1064469.

Komarovska, A.; Peckienė, A.; Rasiulis, R.; Čepurnaitė, J. 2015. Анализ процесса территoриального планирования в Литве, Польше и Германии, Economics and Management 7(1): 407–431. ISSN: 2080-9646.

Peckienė, A. 2015. Teritorijų planavimo teisinės informacijos integracijos į statinio skaitmeninį modelį gairės, Mokslas – Lietuvos ateitis 7(5): 514–519. http://dx.doi.org/10.3846/mla.2015.847.

Ustinovičius, L.; Peckienė, A.; Popov, V. 2017. A model for spatial planning of site and building using BIM methodology, Journal of Civil Engineering and Management 23(2), 173–182. ISSN 1392-3730 / eISSN 1822-3605. http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2016.1247748.

Straipsniai konferencijų leidiniuose

Sekonaitė, A. 2011. Teisės aktuose apibrėžta fiksuotos kainos statybos rangos sutarties vykdymo problematika, iš Statyba: 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys, Vilnius: Technika, p. 1–7. ISBN 978-9955-28-929-6 (ISSN 2029-7149). http://dspace.vgtu.lt/bitstream/1/809/1/43_Sekonaite_S6.pdf

Sekonaitė, A. 2011. Perdavimo-priėmimo akto reikšmė statybos versle, iš „Verslas XXI amžiuje: 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys [CD], Vilnius: Technika.

Peckiene, A.; Komarovska, A.; Ustinovicius, L. 2013. Overview of Risk Allocation between Construction Parties, in 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16–17, 2013, Vilnius, Lithuania, Procedia Engineering 57, p. 889–894. http://dx.doi:10.1016/j.proeng.2013.04.113.

Peckienė, A. 2014. Daugiakriterė rizikų rangos sutarties vykdymo metu analizė, iš Statyba, 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys, Vilnius: Technika, p. 1–8. eISBN 978-609-457-694-2.

Peckienė, A.; Ustinovičius, L. 2017. Possibilities for Building Spatial Planning using BIM Methodology, in 12th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 26–27, 2016, Vilnius, Lithuania, Procedia Engineering 172, p. 851–858. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.085.

Monografija

Mitkus, S.; Peckienė, A. 2014. Kaina statybos rangos sutartyse: nustatymas, keitimas, teisiniai ginčai. Vilnius: Registrų centras. 204 p. ISBN 978-9955-30-157-8.

Daktaro disertacija

Peckienė, A. 2017. Sklypo užstatymo erdvinio planavimo koncepcija taikant statinio informacinio modeliavimo technologiją. Daktaro disertacija, technologijos mokslai, statybos inžinerija (02T). Vilnius: Technika. 162 p. ISBN 978-609-476-000-6.7-8.